Navigace

Hlášení obecního rozhlasu

Ankety

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
237
Hlasování začalo:
25. 2. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Úplné znění územního plánu obce Hosín

1. Zájmové území (Hlavní výkres).pdf (6.89 MB)

2.Dobřejovice_KUN.pdf (976.61 kB)

2.Hosín letiště_KUN.pdf (1.53 MB)

2.Hosín_KUN.pdf (2.15 MB)

2.Chýňava_KUN.pdf (672.89 kB)

3.Dobřejovice_REG.pdf (980.87 kB)

3.Hosín letiště_REG.pdf (973.42 kB)

3.Hosín_REG.pdf (1.81 MB)

3.Chýňava_REG.pdf (526.02 kB)

4.Dobřejovice_VODA.pdf (878.02 kB)

4.Hosín letiště_VODA.pdf (1.38 MB)

4.Hosín_VODA.pdf (2.02 MB)

4.Chýňava_VODA.pdf (407.66 kB)

5.Dobřejovice_ELE.pdf (857.98 kB)

5.Hosín letiště_ELE.pdf (1.43 MB)

5.Hosín_ELE.pdf (2.16 MB)

5.Chýňava_ELE.pdf (568.39 kB)

6.Dobřejovice_EKO.pdf (2.39 MB)

6.Hosín letiště_EKO.pdf (4.01 MB)

6.Hosín_EKO.pdf (3.7 MB)

6.Chýňava_EKO.pdf (1.77 MB)

Hosín ÚZ po ZM1-8.pdf (703.42 kB)

Změna ÚP č. 8

1. Výkres základního členění území.pdf (63.75 kB)

2. Hlavní výkres.pdf (64.08 kB)

3. Koordinační výkres.pdf (65.14 kB)

Hosín Z8_text OOP.pdf (228.24 kB)

Územní plán 2001

Dobřejovice.pdf (1.04 MB)

Hosín Chýňava.pdf (932.93 kB)

Hosín Letiště.pdf (4.13 MB)

Hosín.pdf (2.78 MB)

ÚPO HOSÍN části Hosín, Dobřejovice, Chýňava, Hosín-letiště - textová část

 

Změna ÚP č. 1

detail hlavního výkresu.pdf (767.37 kB)

hlavní výkres 10 000.pdf (1.64 MB)

textová část.pdf (97.86 kB)

Změna ÚP č. 2

detail části Dobřejovice.pdf (4.68 MB)

detail části Hosín.pdf (1.75 MB)

detail části Hrdějovice.pdf (2.82 MB)

detail části Chýňava.pdf (2.03 MB)

detail části Letiště.pdf (3.29 MB)

hlavní výkres 10 000.pdf (7.44 MB)

Textová část.pdf (182.89 kB)

Změna ÚP č. 3

Detail Dobřejovicel.pdf (211.35 kB)

Detail Hosín.pdf (289.09 kB)

Detail Chýňava.pdf (320.3 kB)

Hosín zm 3_ZPRÁVA.pdf (300.34 kB)

Koordinační výkres.pdf (1.89 MB)

Změna ÚP č. 4

Hosín ZM 4 - 3. Koordinační výkres.pdf (1.36 MB)

Hosín ZM 4 - 4. Detail koordinačního výkresu A.pdf (248.89 kB)

Hosín ZM 4 - 4. Detail koordinačního výkresu B.pdf (160.87 kB)

OOP_1.pdf (88 kB)

Změna ÚP č. 5

3a.koordinační výkres.pdf (226.17 kB)

3b.koordinační výkres.pdf (152.01 kB)

Hosín Změna č 5 - text.pdf (275.61 kB)

Změna ÚP č. 6 - nedokončena

Změna ÚP č. 7

1.Výkres základního členění území.pdf (215.69 kB)

2. Hlavní výkres.pdf (604.42 kB)

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf (207.97 kB)

4. Koordinační výkres.pdf (718.97 kB)

5.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf (244.33 kB)

6.Výkres širších vztahů.pdf (1.6 MB)

FW Změna č 7 ÚPO Hosín.msg (4.53 MB)

FW Změna č 7 ÚPO Hosín.msg (6.45 MB)

Hosín Změna č 7 - text.pdf (431.85 kB)

Hosín Změna č 7 - text VP.doc (670.5 kB)

SEA Hosi-n zm.c-.7.pdf (4.74 MB)

vyhláška_veř projedn.doc (92 kB)

Změna č 7 ÚPO Hosín - oznámení o konání společného jednání 1 2 2017 v 11 hod .msg (7.34 MB)

Změna č 7 ÚPO Hosín.msg (6.2 MB)