Navigace

Obsah

On-line katalog knihovny: https://hosin.knihovnybudejovicka.cz/arl-reg/cs/index/ 

E-mail: knihovna@hosin.cz

Provozní doba knihovny: středa  17:00 - 19:00 hodin

Od roku 2020 vede knihovnu v Hosíně pan Matěj Skalický

Obecní knihovna Hosín se zapojila do regionálního kihovního systému (REGKS). Tento projekt je realizován Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích, za finanční podpory Jihočeského kraje.

Automatizace regionálního rozvoje přináší: